Co to jest Unia Kredytowa?

Unie kredytowe to instytucje spółdzielcze działające na zasadach samopomocy finansowej. Oferują usługi (depozytowe, kredytowe i rozliczeniowe) swoim członkom-współwłaścicielom i dbają o ich wspólne dobro. Specyfikę działalności unii kredytowych najlepiej oddaje motto unii amerykańskich: „Nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć”. Unie kredytowe zrzeszone są w Światowej Radzie Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions – WOCCU). Należy do niej 56 tys. instytucji ze 101 krajów świata. Łącznie to ponad 200 mln członków. W 2013 roku przewodniczącym tej organizacji był Polak, Grzegorz Bierecki.

Unie kredytowe są stabilnymi i liczącymi się instytucjami na rynku finansowym, stanowiącymi atrakcyjną alternatywę dla banków. Środki wypracowane przez unie kredytowe wracają do ich członków w postaci atrakcyjnej oferty finansowej, a także inwestycji w lokalną kulturę i sztukę. Dzięki swoim alternatywnym metodom działania pozostają bezpieczne i stabilne. W odróżnieniu od banków unie nie poddały się kryzysowi na rynkach finansowych. Unie kredytowe są zakładane i funkcjonują w obrębie lokalnych społeczności, które łączy więź wynikająca ze wspólnego miejsca zatrudnienia, zainteresowań, religii czy przynależności do określonych organizacji. Wszyscy członkowie unii kredytowych posiadają równe prawo głosu zgodnie z zasadą „jeden członek – jeden głos” i uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności unii.

 
Waluta Kupno Sprzedaż
CHF   3,7238  3,7990
EUR   4,2833  4,3699
GBP   4,8974  4,9964
USD   3,6970  3,7716
 
ABCUL Stefczyk.info FSCS
 
PCU UK jest autoryzowana przez Prudential Regulation Authority i jest regulowana przez Prudential Regulation Authority oraz Financial Conduct Authority. Nr rejestracji 593266.