Regulacje i regulaminy

Wszystkie Regulacje i Regulaminy są do wglądu w oddziale PCU UK. Głównym dokumentem regulującym zasady działalności PCU UK jest Statut (PCU UK Rules). Wszelkie zmiany w procedurach i decyzjach Zarządu będą podawane na stronie internetowej w zakładce Regulacje i Regulaminy. Jako instytucja zarejestrowana i regulowana w Wielkiej Brytanii na podstawie prawa angielskiego obowiązuje nas język angielski we wszelkich umowach. Dlatego podajemy tekst angielski w pierwszej kolejności i poniżej tego tekstu jest zamieszczone tlumaczenie na język polski.

Governing law

1. English law governs these terms and conditions and you agree that the English Courts shall have exclusive jurisdiction to determine any matter or dispute in connection with or arising out of this site and these terms and conditions.

2. This site is designed for use in the UK and is not directed to, nor intended for distribution or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where the publication or availability of this Site or such distribution or use would be contrary to local law or regulation. If you choose to access information on this site, it is your responsibility to comply with the applicable local, national or international laws and any use of this Site outside the UK is entirely at your own risk. For guidance relating to your specific situation, please contact your legal adviser.

3. The products and services represented within this site are intended for UK customers only.

 

Information about the Financial Services Compensation Scheme

4. Polish Credit Union is covered by the Financial Services Compensation Scheme (FSCS). The FSCS can pay compensation to depositors if a Credit Union is unable to meet its financial obligations. Most depositors – including most individuals and small businesses – are covered by the scheme. 

5. In respect of deposits, an eligible depositor is entitled to claim up to £75,000. For joint accounts each account holder is treated as having a claim in respect of their share so, for a joint account held by two eligible depositors, the maximum amount that could be claimed would be £75,000 each (making a total of £150,000). The £75,000 limit relates to the combined amount in all the eligible depositor’s accounts with the bank, including their share of any joint account, and not to each separate account.

 

Tłumaczenie na język polski:

Obowiązujące Prawo

1.  Niniejsze przepisy regulowane są przez prawo brytyjskie i użytkownik zgadza się, że brytyjskie sądy będą miały wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu roszczeń lub sporów.
 Wszystkie kwestie prawne dotyczące użytkowania strony PCU UK w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości będą regulowane i rozstrzygane na podstawie prawa obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

2. Strona internetowa Polskiej Unii Kredytowej (PCU UK) została założona w Wielkiej Bryatnii z myślą o wykorzystywaniu jej przez użytkowników zamieszkujących i prowadzących swoją działalność w tym kraju. Nie jest celem prowadzących tę stronę docieranie do odbiorców przebywająch poza granicami tego kraju; w szczególności nie zaleca się korzystania z tej strony przez użytkowników przebywających poza granicami Wielkiej Brytanii jeżeli treści zawarte na tej stronie mogłyby pozostawać w sprzeczności z systemem prawnym kraju pobytu danego użytkownika. Osoby podlegające innej juryzdykcji korzystające ze strony internetowej PCU UK, korzystają z niej na własną odpowiedzialność. Zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi na danym terenie przepisami prawnym krajowymi i międzynarodowymi w celu sprawdzenia, czy korzystanie z tej strony nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem.

3. Wszystkie produkty i usługi zamieszczone na stronie PCU UK są ofertą skierowaną do odbiorców w Wielkiej Brytanii.

 

Informacje o Financial Services Compensation Scheme

4. Polska Unia Kredytowa jest społeczną instytucją finansową zarejestrowaną przez Prudential Regulation Authority, posiadającą gwarancje państowowe w postaci zabezpieczenia udzielanego przez Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Oznacza to, że w przypadku niemożności wywiązania się przez PCU UK ze swoich zobowiązań finansowych, osobom posiadającym depozyty złożone w PCU UK, należne środki wypłacone zostaną z funduszu FSCS. 

5. Na podstawie przepisów FSCS osobą uprawnioną do odszkodowania, czyli zwrotu należnych środków z funduszy FSCS jest każda osoba, której środki nie zostały wypłacone w wynika utraty płynności finansowej przez Unię Kredytową.

Każda osoba posiadająca konto w PCU UK uprawniona jest do odszkodowania w wysokości do £75,000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy funtów).  W przypadku tak zwanych ‘joint accounts’ jest to kwota podwojona, czyli £150,000 (sto pięćdziesiąt tysięcy funtów), to jest po £75,000 na każdego członka. Kwota 75 tysięcy funtów jest maksymalną kwotą przypadającą na jednego członka Unii i jest to kwota bezwzględna niezależnie od tego, jaka jest łączna kwota zgromadzonych środków na wszystkich kontach danego członka Unii.


Regulaminy

 
Waluta Kupno Sprzedaż
CHF   3,7875  3,8641
EUR   4,2581  4,3441
GBP   4,7391  4,8349
USD   3,6261  3,6993
 
ABCUL FSCS
 
_pcu_bottom_text_